+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
#00020 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
#00030 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
#00040 @ A B C D E F G H I J K L M N O
#00050 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
#00060 ` a b c d e f g h i j k l m n o
#00070 p q r s t u v w x y z { | } ~ 
#000A0   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯
#000B0 ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
#000C0 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
#000D0 Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
#000E0 à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
#000F0 ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ
#02000  
#02010
#02020
#02030
#02040
#02050
#02060
#02070
#02080
#02090
#020A0
#020B0
#020C0
#020D0
#020E0
#020F0
#02100
#02110
#02120
#02130
#02140
#02150
#02160
#02170
#02180
#02190
#021A0
#021B0
#021C0
#021D0
#021E0
#021F0
#02200
#02210
#02220
#02230
#02240
#02250
#02260
#02270
#02280
#02290
#022A0
#022B0
#022C0
#022D0
#022E0
#022F0
#02300
#02310
#02320
#02330
#02340
#02350
#02360
#02370
#02380
#02390
#023A0
#023B0
#023C0
#023D0
#023E0
#023F0
#02400
#02410
#02420
#02430
#02440
#02450
#02460
#02470
#02480
#02490
#024A0
#024B0
#024C0
#024D0
#024E0
#024F0
#02500
#02510
#02520
#02530
#02540
#02550
#02560
#02570
#02580
#02590
#025A0
#025B0
#025C0
#025D0
#025E0
#025F0
#02600
#02610
#02620
#02630
#02640
#02650
#02660
#02670
#02680
#02690
#026A0
#026B0
#026C0
#026D0
#026E0
#026F0
#02700
#02710
#02720
#02730
#02740
#02750
#02760
#02770
#02780
#02790
#027A0
#027B0
#027C0
#027D0
#027E0
#027F0
#02800
#02810
#02820
#02830
#02840
#02850
#02860
#02870
#02880
#02890
#028A0
#028B0
#028C0
#028D0
#028E0
#028F0
#02900
#02910
#02920
#02930 ⤿
#02940
#02950
#02960
#02970 ⥿
#02980
#02990
#029A0
#029B0 ⦿
#029C0
#029D0
#029E0
#029F0 ⧿
#02A00
#02A10
#02A20
#02A30 ⨿
#02A40
#02A50
#02A60
#02A70 ⩿
#02A80
#02A90
#02AA0
#02AB0 ⪿
#02AC0
#02AD0
#02AE0
#02AF0 ⫿
#02B00
#02B10
#02B20
#02B30 ⬿
#02B40
#02B50
#02B60
#02B70 ⭿
#02B80
#02B90
#02BA0
#02BB0 ⮿
#02BC0
#02BD0
#02BE0
#02BF0 ⯿
#02C00
#02C10
#02C20
#02C30 ⰿ
#02C40
#02C50
#02C60
#02C70 Ɀ
#02C80
#02C90
#02CA0
#02CB0 ⲿ
#02CC0
#02CD0
#02CE0
#02CF0 ⳿
#02D00
#02D10
#02D20
#02D30 ⴿ
#02D40
#02D50
#02D60
#02D70 ⵿
#02D80
#02D90
#02DA0
#02DB0 ⶿
#02DC0
#02DD0
#02DE0
#02DF0 ⷿ
#02E00
#02E10
#02E20
#02E30 ⸿
#02E40
#02E50
#02E60
#02E70 ⹿
#02E80
#02E90
#02EA0
#02EB0 ⺿
#02EC0
#02ED0
#02EE0
#02EF0 ⻿
#02F00
#02F10
#02F20
#02F30 ⼿
#02F40
#02F50
#02F60
#02F70 ⽿
#02F80
#02F90
#02FA0
#02FB0 ⾿
#02FC0
#02FD0
#02FE0
#02FF0 ⿿
#1F000 🀀 🀁 🀂 🀃 🀄 🀅 🀆 🀇 🀈 🀉 🀊 🀋 🀌 🀍 🀎 🀏
#1F010 🀐 🀑 🀒 🀓 🀔 🀕 🀖 🀗 🀘 🀙 🀚 🀛 🀜 🀝 🀞 🀟
#1F020 🀠 🀡 🀢 🀣 🀤 🀥 🀦 🀧 🀨 🀩 🀪 🀫 🀬 🀭 🀮 🀯
#1F030 🀰 🀱 🀲 🀳 🀴 🀵 🀶 🀷 🀸 🀹 🀺 🀻 🀼 🀽 🀾 🀿
#1F040 🁀 🁁 🁂 🁃 🁄 🁅 🁆 🁇 🁈 🁉 🁊 🁋 🁌 🁍 🁎 🁏
#1F050 🁐 🁑 🁒 🁓 🁔 🁕 🁖 🁗 🁘 🁙 🁚 🁛 🁜 🁝 🁞 🁟
#1F060 🁠 🁡 🁢 🁣 🁤 🁥 🁦 🁧 🁨 🁩 🁪 🁫 🁬 🁭 🁮 🁯
#1F070 🁰 🁱 🁲 🁳 🁴 🁵 🁶 🁷 🁸 🁹 🁺 🁻 🁼 🁽 🁾 🁿
#1F080 🂀 🂁 🂂 🂃 🂄 🂅 🂆 🂇 🂈 🂉 🂊 🂋 🂌 🂍 🂎 🂏
#1F090 🂐 🂑 🂒 🂓 🂔 🂕 🂖 🂗 🂘 🂙 🂚 🂛 🂜 🂝 🂞 🂟
#1F0a0 🂠 🂡 🂢 🂣 🂤 🂥 🂦 🂧 🂨 🂩 🂪 🂫 🂬 🂭 🂮 🂯
#1F0b0 🂰 🂱 🂲 🂳 🂴 🂵 🂶 🂷 🂸 🂹 🂺 🂻 🂼 🂽 🂾 🂿
#1F0c0 🃀 🃁 🃂 🃃 🃄 🃅 🃆 🃇 🃈 🃉 🃊 🃋 🃌 🃍 🃎 🃏
#1F0d0 🃐 🃑 🃒 🃓 🃔 🃕 🃖 🃗 🃘 🃙 🃚 🃛 🃜 🃝 🃞 🃟
#1F100 🄀 🄁 🄂 🄃 🄄 🄅 🄆 🄇 🄈 🄉 🄊 🄋 🄌 🄍 🄎 🄏
#1F110 🄐 🄑 🄒 🄓 🄔 🄕 🄖 🄗 🄘 🄙 🄚 🄛 🄜 🄝 🄞 🄟
#1F120 🄠 🄡 🄢 🄣 🄤 🄥 🄦 🄧 🄨 🄩 🄪 🄫 🄬 🄭 🄮 🄯
#1F130 🄰 🄱 🄲 🄳 🄴 🄵 🄶 🄷 🄸 🄹 🄺 🄻 🄼 🄽 🄾 🄿
#1F140 🅀 🅁 🅂 🅃 🅄 🅅 🅆 🅇 🅈 🅉 🅊 🅋 🅌 🅍 🅎 🅏
#1F150 🅐 🅑 🅒 🅓 🅔 🅕 🅖 🅗 🅘 🅙 🅚 🅛 🅜 🅝 🅞 🅟
#1F160 🅠 🅡 🅢 🅣 🅤 🅥 🅦 🅧 🅨 🅩 🅪 🅫 🅬 🅭 🅮 🅯
#1F170 🅰 🅱 🅲 🅳 🅴 🅵 🅶 🅷 🅸 🅹 🅺 🅻 🅼 🅽 🅾 🅿
#1F180 🆀 🆁 🆂 🆃 🆄 🆅 🆆 🆇 🆈 🆉 🆊 🆋 🆌 🆍 🆎 🆏
#1F190 🆐 🆑 🆒 🆓 🆔 🆕 🆖 🆗 🆘 🆙 🆚 🆛 🆜 🆝 🆞 🆟
#1F1A0 🆠 🆡 🆢 🆣 🆤 🆥 🆦 🆧 🆨 🆩 🆪 🆫 🆬 🆭 🆮 🆯
#1F1E0 🇠 🇡 🇢 🇣 🇤 🇥 🇦 🇧 🇨 🇩 🇪 🇫 🇬 🇭 🇮 🇯
#1F1F0 🇰 🇱 🇲 🇳 🇴 🇵 🇶 🇷 🇸 🇹 🇺 🇻 🇼 🇽 🇾 🇿
#1F200 🈀 🈁 🈂 🈃 🈄 🈅 🈆 🈇 🈈 🈉 🈊 🈋 🈌 🈍 🈎 🈏
#1F210 🈐 🈑 🈒 🈓 🈔 🈕 🈖 🈗 🈘 🈙 🈚 🈛 🈜 🈝 🈞 🈟
#1F220 🈠 🈡 🈢 🈣 🈤 🈥 🈦 🈧 🈨 🈩 🈪 🈫 🈬 🈭 🈮 🈯
#1F230 🈰 🈱 🈲 🈳 🈴 🈵 🈶 🈷 🈸 🈹 🈺 🈻 🈼 🈽 🈾 🈿
#1F240 🉀 🉁 🉂 🉃 🉄 🉅 🉆 🉇 🉈 🉉 🉊 🉋 🉌 🉍 🉎 🉏
#1F250 🉐 🉑 🉒 🉓 🉔 🉕 🉖 🉗 🉘 🉙 🉚 🉛 🉜 🉝 🉞 🉟
#1F300 🌀 🌁 🌂 🌃 🌄 🌅 🌆 🌇 🌈 🌉 🌊 🌋 🌌 🌍 🌎 🌏
#1F310 🌐 🌑 🌒 🌓 🌔 🌕 🌖 🌗 🌘 🌙 🌚 🌛 🌜 🌝 🌞 🌟
#1F320 🌠 🌡 🌢 🌣 🌤 🌥 🌦 🌧 🌨 🌩 🌪 🌫 🌬 🌭 🌮 🌯
#1F330 🌰 🌱 🌲 🌳 🌴 🌵 🌶 🌷 🌸 🌹 🌺 🌻 🌼 🌽 🌾 🌿
#1F340 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎 🍏
#1F350 🍐 🍑 🍒 🍓 🍔 🍕 🍖 🍗 🍘 🍙 🍚 🍛 🍜 🍝 🍞 🍟
#1F360 🍠 🍡 🍢 🍣 🍤 🍥 🍦 🍧 🍨 🍩 🍪 🍫 🍬 🍭 🍮 🍯
#1F370 🍰 🍱 🍲 🍳 🍴 🍵 🍶 🍷 🍸 🍹 🍺 🍻 🍼 🍽 🍾 🍿
#1F380 🎀 🎁 🎂 🎃 🎄 🎅 🎆 🎇 🎈 🎉 🎊 🎋 🎌 🎍 🎎 🎏
#1F390 🎐 🎑 🎒 🎓 🎔 🎕 🎖 🎗 🎘 🎙 🎚 🎛 🎜 🎝 🎞 🎟
#1F3A0 🎠 🎡 🎢 🎣 🎤 🎥 🎦 🎧 🎨 🎩 🎪 🎫 🎬 🎭 🎮 🎯
#1F3B0 🎰 🎱 🎲 🎳 🎴 🎵 🎶 🎷 🎸 🎹 🎺 🎻 🎼 🎽 🎾 🎿
#1F3C0 🏀 🏁 🏂 🏃 🏄 🏅 🏆 🏇 🏈 🏉 🏊 🏋 🏌 🏍 🏎 🏏
#1F3D0 🏐 🏑 🏒 🏓 🏔 🏕 🏖 🏗 🏘 🏙 🏚 🏛 🏜 🏝 🏞 🏟
#1F3E0 🏠 🏡 🏢 🏣 🏤 🏥 🏦 🏧 🏨 🏩 🏪 🏫 🏬 🏭 🏮 🏯
#1F3F0 🏰 🏱 🏲 🏳 🏴 🏵 🏶 🏷 🏸 🏹 🏺 🏻 🏼 🏽 🏾 🏿
#1F400 🐀 🐁 🐂 🐃 🐄 🐅 🐆 🐇 🐈 🐉 🐊 🐋 🐌 🐍 🐎 🐏
#1F410 🐐 🐑 🐒 🐓 🐔 🐕 🐖 🐗 🐘 🐙 🐚 🐛 🐜 🐝 🐞 🐟
#1F420 🐠 🐡 🐢 🐣 🐤 🐥 🐦 🐧 🐨 🐩 🐪 🐫 🐬 🐭 🐮 🐯
#1F430 🐰 🐱 🐲 🐳 🐴 🐵 🐶 🐷 🐸 🐹 🐺 🐻 🐼 🐽 🐾 🐿
#1F440 👀 👁 👂 👃 👄 👅 👆 👇 👈 👉 👊 👋 👌 👍 👎 👏
#1F450 👐 👑 👒 👓 👔 👕 👖 👗 👘 👙 👚 👛 👜 👝 👞 👟
#1F460 👠 👡 👢 👣 👤 👥 👦 👧 👨 👩 👪 👫 👬 👭 👮 👯
#1F470 👰 👱 👲 👳 👴 👵 👶 👷 👸 👹 👺 👻 👼 👽 👾 👿
#1F480 💀 💁 💂 💃 💄 💅 💆 💇 💈 💉 💊 💋 💌 💍 💎 💏
#1F490 💐 💑 💒 💓 💔 💕 💖 💗 💘 💙 💚 💛 💜 💝 💞 💟
#1F4A0 💠 💡 💢 💣 💤 💥 💦 💧 💨 💩 💪 💫 💬 💭 💮 💯
#1F4B0 💰 💱 💲 💳 💴 💵 💶 💷 💸 💹 💺 💻 💼 💽 💾 💿
#1F4C0 📀 📁 📂 📃 📄 📅 📆 📇 📈 📉 📊 📋 📌 📍 📎 📏
#1F4D0 📐 📑 📒 📓 📔 📕 📖 📗 📘 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟
#1F4E0 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯
#1F4F0 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿
#1F500 🔀 🔁 🔂 🔃 🔄 🔅 🔆 🔇 🔈 🔉 🔊 🔋 🔌 🔍 🔎 🔏
#1F510 🔐 🔑 🔒 🔓 🔔 🔕 🔖 🔗 🔘 🔙 🔚 🔛 🔜 🔝 🔞 🔟
#1F520 🔠 🔡 🔢 🔣 🔤 🔥 🔦 🔧 🔨 🔩 🔪 🔫 🔬 🔭 🔮 🔯
#1F530 🔰 🔱 🔲 🔳 🔴 🔵 🔶 🔷 🔸 🔹 🔺 🔻 🔼 🔽 🔾 🔿
#1F540 🕀 🕁 🕂 🕃 🕄 🕅 🕆 🕇 🕈 🕉 🕊 🕋 🕌 🕍 🕎 🕏
#1F550 🕐 🕑 🕒 🕓 🕔 🕕 🕖 🕗 🕘 🕙 🕚 🕛 🕜 🕝 🕞 🕟
#1F560 🕠 🕡 🕢 🕣 🕤 🕥 🕦 🕧 🕨 🕩 🕪 🕫 🕬 🕭 🕮 🕯
#1F570 🕰 🕱 🕲 🕳 🕴 🕵 🕶 🕷 🕸 🕹 🕺 🕻 🕼 🕽 🕾 🕿
#1F580 🖀 🖁 🖂 🖃 🖄 🖅 🖆 🖇 🖈 🖉 🖊 🖋 🖌 🖍 🖎 🖏
#1F590 🖐 🖑 🖒 🖓 🖔 🖕 🖖 🖗 🖘 🖙 🖚 🖛 🖜 🖝 🖞 🖟
#1F5A0 🖠 🖡 🖢 🖣 🖤 🖥 🖦 🖧 🖨 🖩 🖪 🖫 🖬 🖭 🖮 🖯
#1F5B0 🖰 🖱 🖲 🖳 🖴 🖵 🖶 🖷 🖸 🖹 🖺 🖻 🖼 🖽 🖾 🖿
#1F5C0 🗀 🗁 🗂 🗃 🗄 🗅 🗆 🗇 🗈 🗉 🗊 🗋 🗌 🗍 🗎 🗏
#1F5D0 🗐 🗑 🗒 🗓 🗔 🗕 🗖 🗗 🗘 🗙 🗚 🗛 🗜 🗝 🗞 🗟
#1F5E0 🗠 🗡 🗢 🗣 🗤 🗥 🗦 🗧 🗨 🗩 🗪 🗫 🗬 🗭 🗮 🗯
#1F5F0 🗰 🗱 🗲 🗳 🗴 🗵 🗶 🗷 🗸 🗹 🗺 🗻 🗼 🗽 🗾 🗿
#1F600 😀 😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😎 😏
#1F610 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟
#1F620 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯
#1F630 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿
#1F640 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄 🙅 🙆 🙇 🙈 🙉 🙊 🙋 🙌 🙍 🙎 🙏
#1F680 🚀 🚁 🚂 🚃 🚄 🚅 🚆 🚇 🚈 🚉 🚊 🚋 🚌 🚍 🚎 🚏
#1F690 🚐 🚑 🚒 🚓 🚔 🚕 🚖 🚗 🚘 🚙 🚚 🚛 🚜 🚝 🚞 🚟
#1F6A0 🚠 🚡 🚢 🚣 🚤 🚥 🚦 🚧 🚨 🚩 🚪 🚫 🚬 🚭 🚮 🚯
#1F6B0 🚰 🚱 🚲 🚳 🚴 🚵 🚶 🚷 🚸 🚹 🚺 🚻 🚼 🚽 🚾 🚿
#1F6C0 🛀 🛁 🛂 🛃 🛄 🛅 🛆 🛇 🛈 🛉 🛊 🛋 🛌 🛍 🛎 🛏
#1F6D0 🛐 🛑 🛒 🛓 🛔 🛕 🛖 🛗 🛘 🛙 🛚 🛛 🛜 🛝 🛞 🛟
#1F6E0 🛠 🛡 🛢 🛣 🛤 🛥 🛦 🛧 🛨 🛩 🛪 🛫 🛬 🛭 🛮 🛯
#1F6F0 🛰 🛱 🛲 🛳 🛴 🛵 🛶 🛷 🛸 🛹 🛺 🛻 🛼 🛽 🛾 🛿
#1F700 🜀 🜁 🜂 🜃 🜄 🜅 🜆 🜇 🜈 🜉 🜊 🜋 🜌 🜍 🜎 🜏
#1F710 🜐 🜑 🜒 🜓 🜔 🜕 🜖 🜗 🜘 🜙 🜚 🜛 🜜 🜝 🜞 🜟
#1F720 🜠 🜡 🜢 🜣 🜤 🜥 🜦 🜧 🜨 🜩 🜪 🜫 🜬 🜭 🜮 🜯
#1F730 🜰 🜱 🜲 🜳 🜴 🜵 🜶 🜷 🜸 🜹 🜺 🜻 🜼 🜽 🜾 🜿
#1F740 🝀 🝁 🝂 🝃 🝄 🝅 🝆 🝇 🝈 🝉 🝊 🝋 🝌 🝍 🝎 🝏
#1F750 🝐 🝑 🝒 🝓 🝔 🝕 🝖 🝗 🝘 🝙 🝚 🝛 🝜 🝝 🝞 🝟
#1F760 🝠 🝡 🝢 🝣 🝤 🝥 🝦 🝧 🝨 🝩 🝪 🝫 🝬 🝭 🝮 🝯
#1F770 🝰 🝱 🝲 🝳 🝴 🝵 🝶 🝷 🝸 🝹 🝺 🝻 🝼 🝽 🝾 🝿
inserted by FC2 system